FR  -  NL
FR  -  NL

Privacy disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Tarte à Moi. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website is gecreëerd door La Lorraine Bakery Group NV en wordt beheerd door La Lorraine Bakery Group NV, Elisabethlaan 143, B-9400 NINOVE, TEL 054 31 82 00, hierna LLBG genoemd.

Intellectuele eigendomsrechten 

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren LLBG of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van LLBG de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of, aan de andere kant, over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.